Πρόγραμμα Χορηγιών

    Το 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας προσφέρει ένα μεγάλο εύρος χορηγικών δυνατοτήτων για τις εταιρείες που επιθυμούν να προβληθούν μέσω του συνεδρίου.

    Οι χορηγικές δυνατότητες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα Χορηγιών. Για την αποστολή του προγράμματος χορηγιών και για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Συνεδρίου, στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    © 2020 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας