Επιστημονικό Πρόγραμμα

    Συνοπτικό Πρόγραμμα


    Τελικό Πρόγραμμα


    Για το Τελικό Πρόγραμμα σε μορφή pdf παρακαλούμε πατήστε εδώ

    © 2019 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας