Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

  Πρόεδρος: Ι. Γουλής
  Α’ Αντιπρόεδρος: Κ. Τριανταφύλλου
  Β’ Αντιπρόεδρος: Δ. Χριστοδούλου
  Γεν. Γραμματέας: Μ. Οικονόμου
  Ειδ. Γραμματέας: Γ. Καραμανώλης
  Ταμίας: Α. Πρωτοπαπάς
  Μέλη:

  Π. Αποστολόπουλος
  Ι. Βλαχογιαννάκος
  Κ. Θωμόπουλος

  Επιτροπές

  Επιτροπή Εκπαίδευσης

  Πρόεδρος: Σ. Μιχόπουλος
  Γραμματέας: Χ. Καρακόϊδας
  Μέλη: Κ. Σουφλέρης
  Ν. Μάθου
  Μ Τζουβαλά

  Επιτροπή Έρευνας

  Πρόεδρος: Δ. Χριστοδούλου
  Αντιπρόεδρος: Κ. Κατσάνος
  Γραμματέας: Χ. Τριάντος
  Μέλη: Μ. Τζουβαλά
  Ο. Γιουλεμέ

  Annals of Gastroenterology

  Διευθυντής Σύνταξης: Ι. Κουτρουμπάκης

  Εξελεκτική Επιτροπή

  Πρόεδρος: Κ. Δελής
  Μέλη: Χ. Τριάντος
  Α. Χρηστίδου

  Ενδοσκοπικό Τμήμα

  Πρόεδρος: Ι. Παπανικολάου
  Αντιπρόεδρος: Θ. Εμμανουήλ
  Γραμματέας: Α. Νικολόπουλος

  Τμήμα Παγκρέατος - Χοληφόρων

  Πρόεδρος: Ι. Κατσογριδάκης
  Aντιπρόεδρος: Α. Σιούλας
  Γραμματέας: Δ. Μπάκος

  Τμήμα Πρωκτού - Παχέος Εντέρου

  Πρόεδρος: Δ. Νάστου
  Αντιπρόεδρος: Θ. Ταστεμίρογλου
  Γραμματέας: Κ. Κοτζάμπαση

  Ογκολογικό Τμήμα

  Πρόεδρος: Ι. Καραϊτιανός
  Αντιπρόεδρος: Δ. Δημητρουλόπουλος
  Γραμματέας: Δ. Κυπραίος

  Τμήμα Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία

  Πρόεδρος: Ι. Αβραμίδης
  Αντιπρόεδρος: Α. Ηλίας
  Γραμματέας: Θ. Μάρης

  Τμήμα Δοκίμων Μελών

  Πρόεδρος: Γ. Καραμπέκος
  Αντιπρόεδρος: Ι. Καλαντζής
  Γραμματέας: Θ. Βούλγαρης

  Νοσηλευτικό Τμήμα

  Πρόεδρος: Β. Χασκώνη
  Αντιπρόεδρος: Α. Κολοτούρου
  Γραμματέας: Π. Τζανετέα

  Οργανωτική Επιτροπή

  Πρόεδρος: Κ. Μιμίδης
  Α’ Αντιπρόεδρος: Γ. Κουκλάκης
  Β’ Αντιπρόεδρος: Κ. Θωμόπουλος
  Γενικός Γραμματέας: Κ. Κατσάνος
  Ταμίας: Α. Πρωτοπαπάς
  Μέλη: Σ. Βραδέλης
  Ά. Γατοπούλου
  Β. Μαργαρίτης
  Γ. Μπαλταγιάννης
  Χ. Τριάντος
  Γ. Τσιολακίδου

  Επιστημονική Επιτροπή

  Ε. Ακριβιάδης Σ. Μανωλακόπουλος
  Ν. Βιάζης Σ. Μιχόπουλος
  Γ. Γερμανίδης Ι. Μουζάς
  Ό. Γιουλεμέ Γ. Παπαθεοδωρίδης
  Ι. Γουλής Σ. Ποταμιάνος
  Γ. Καραμανώλης Δ. Τζιλβές
  Π. Κατσινέλος Κ. Τριανταφύλλου
  Ι. Κουτρουμπάκης Δ. Χριστοδούλου
  © 2020 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας