Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

  Πρόεδρος: Γουλής Ιωάννης
  Α’ Αντιπρόεδρος:  Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος 
  Β’ Αντιπρόεδρος:  Χριστοδούλου Δημήτριος
  Γεν. Γραμματέας: Οικονόμου Μιχάλης 
  Ειδ. Γραμματέας:  Καραμανώλης Γεώργιος
  Ταμίας:  Πρωτοπαπάς Ανδρέας 
  Μέλη:  Αποστολόπουλος Περικλής
  Βλαχογιαννάκος Ιωάννης
  Θωμόπουλος Κωνσταντίνος

  Επιτροπές

  Οργανωτική Επιτροπή

  Πρόεδρος: Μιμίδης Κωνσταντίνος
  Α’ Αντιπρόεδρος: Κουκλάκης Γεώργιος
  Β’ Αντιπρόεδρος: Θωμόπουλος Κωνσταντίνος
  Γενικός Γραμματέας: Κατσάνος Κωνσταντίνος
  Ταμίας: Πρωτοπαπάς Ανδρέας
  Μέλη:

  Βραδέλης Στέργιος
  Γατοπούλου Άνθια
  Μαργαρίτης Βασίλειος
  Μπαλταγιάννης Γεράσιμος
  Τριάντος Χρήστος
  Τσιολακίδου Γεωργία


  Επιστημονική Επιτροπή

  Ακριβιάδης Ευάγγελος   Μανωλακόπουλος Σπήλιος 
  Βιάζης Νικόλαος    Μιχόπουλος Σπυρίδων 
  Γερμανίδης Γεώργιος    Μουζάς Ιωάννης
  Γιουλεμέ Όλγα   Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος 
  Γουλής Ιωάννης    Ποταμιάνος Σπυρίδων 
  Καραμανώλης Γεώργιος   Τζιλβές Δημήτριος 
  Κατσινέλος Παναγιώτης    Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος 
  Κουτρουμπάκης Ιωάννης   Χριστοδούλου Δημήτριος 
  © 2019 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας