Εγγραφές

  Κατηγορία Μέχρι
  31/08/2019
  Μετά την 31/08/2019 έως
  και την επιτόπου εγγραφή
  Ειδικοί 150 € 180 €
  Ειδικευόμενοι 100 € 120 €
  Νοσηλευτές 80 € 80 €
  Προπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν

  Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%.

  Το δικαίωµα συµµετοχής για την κατηγορία Ειδικοί, Ειδικευόµενοι και Νοσηλευτές περιλαµβάνει:
  • Παρακολούθηση συνεδρίου
  • Συνεδριακό υλικό
  • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
  • Πιστοποιητικό συµµετοχής

  Το δικαίωµα συµµετοχής για την κατηγορία Προπτυχιακοί Φοιτητές περιλαµβάνει:
  • Παρακολούθηση συνεδρίου
  • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
  • Πιστοποιητικό συµµετοχής

  Για το Δελτίο Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ

   

  © 2019 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας